ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปตรวจสุขภาพประจำปี

แน่นอนว่า ทุกคนต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อให้รู้เท่าทันโรคภัยไข้เจ็บ และหาวิธีการรับมืออย่างถูกต้องตามคำแนะนำของแพทย์ ซึ่งจะต้องทำอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยก่อนที่จะเข้ารับการตรวจสุขภาพ ก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของผลการตรวจสอบ  

การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพประจำปี มีความสำคัญอย่างไร  

เป็นวิธีการที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของแพทย์ เพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้องและแม่นยำ พร้อมทั้งเพิ่มความสะดวกและลดความเสี่ยง โดยเฉพาะโรคร้ายแรงที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิต เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง หากพบตั้งแต่เนิ่น ๆ ก็จะสามารถหาวิธีการรักษาได้อย่างทันท่วงที  

การเตรียมตัวก่อน ตรวจสุขภาพประจำปี  

 • งดรับประทานอาหาร 8-10ชั่วโมง เนื่องจากในช่วงที่อาหารมีการย่อยเกิดขึ้น จะส่งผลต่อความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ และผลการตรวจ แต่ทั้งนี้สามารถดื่มน้ำในช่วงเวลาดังกล่าวได้  
 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8ชั่วโมง เพื่อระบบภายในร่างกายทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 • งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความดันโลหิตสูง เช่น การออกกำลังกาย การสูบบุหรี่ หรือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24-48 ชั่วโมง  
 • สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบาย เพิ่มสะดวกต่อการตรวจหรือเจาะเลือด  

คำแนะนำเพิ่มเติมก่อนตรวจสุขภาพประจำปี 

 • โรคประจำตัว แนะนำให้นำเอกสาร หรือประวัติสุขภาพ ยื่นให้แก่แพทย์ผู้ทำการตรวจ เพื่อใช้ร่วมกับการวินิจฉัย  
 • ในกรณีตรวจความเสี่ยงเฉพาะโรค แนะนำให้ทำการปรึกษาศูนย์ตรวจล่วงหน้า เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ  
 • หากตรวจสุขภาพที่จะต้องมีการเก็บปัสสาวะ ควรปัสสาวะทิ้งเล็กน้อยก่อน แล้วจึงค่อยทำการเก็บตามปริมาณที่กำหนด สำหรับผู้หญิงที่มีประจำเดือนให้ทำการงดตรวจปัสสาวะ เพราะเลือดประจำเดือนอาจทำให้ผลการตรวจคลาดเคลื่อน  
 • ในกรณีตรวจสุขภาพสำหรับผู้หญิง เช่น มะเร็งรังไข่ มะเร็งเต้านม ช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับการตรวจ คือ ก่อนหรือหลังมีประจำเดือนประมาณ 7 วัน   
 • หากสงสัยว่า กำลังตั้งครรภ์จะต้องทำการแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ  
 • ควรถอดเครื่องประดับที่เป็นโลหะ หากกำลังเข้ารับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  
 • พักหูอย่างน้อย 12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจวินิจฉัยโรค เพื่อผลการตรวจที่แม่นยำ สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจความสามารถในการได้ยิน  

นอกจากนั้น ช่วงเวลาที่แนะนำสำหรับการไปตรวจสุขภาพ คือ ตอนเช้า เมื่อทำการตรวจเสร็จ ก็สามารถรับประทานอาหารได้ทันที เพื่อป้องกันอาการอิดโรยหรือเหนื่อยล้าจากการอดอาหารเป็นระยะเวลากว่า 8-10 ชั่วโมง  

สำหรับใครที่เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาสุขภาพ การเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี เป็นสิ่งสำคัญที่มองข้ามไม่ได้ เพราะจะช่วยทำให้เราเข้าใจถึงปัญหาสาเหตุ และวิธีการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง มีอายุยืนยาว และปลอดภัยห่างไกลจากโรคร้าย ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกเพศทุกวัยจะต้องได้รับการตรวจตามความถูกต้องและเหมาะสม